SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE DIN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI ARAD

 

     

          

 

Pentru programarea online la ghiseu in vederea inmatricularii sau transcrierii unui autovehicul apasă aici sau http://www.drpciv.ro/rezervarear/inmatriculare.php

 

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PLATA TAXELOR

 

Programul de lucru cu publicul al S.P.C.R.P.C.I.V. Arad

Adresa: Strada Mărășești nr 18-20, iar accesul se face de pe strada Vicențiu Babeș.

1.     Permise de conducere  preluare/eliberare documente:

▪     luni                  09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    10.30:13.30 – 15.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00

 

2.      Programare examinare

▪     luni                  09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    09.00:13.30 – 15.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00

 

3.      Examinare

▪     Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri – de la 09.00:13

 

4.      Preluare documente inmatriculari, radieri auto și autorizatii provizorii de circulatie:

▪     luni                  09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    11.00:14.00 – 14.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00

 

5.      Eliberari documente inmatriculari, radieri auto și autorizatii provizorii de circulatie:

▪     luni                  14.30:16.00

▪     marți                14.30:16.00

▪     miercuri           14.30:16.00

▪     joi                    14.30:18.00

▪     vineri               11.00:14.00

 
Telefon: 0257214600
Fax:       0257214601

PERMISE AUTO SI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE

CONT deschis de Instituţia Prefectului - Judeţul Arad pentru taxele aferente

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare Vehicule:

R087TREZ021502601X024452

PENTRU PLATA ÎN NUMERAR, taxele pot fi achitate la sediul Trezorieriei din Municipiul Arad, adresa fiind Bulevardul Revoluţiei, nr.77. TOT ÎN NUMERAR, taxele pot fi achitate şi la ghişeele S.P.C.R.P.C.I.V. la depunerea dosarului, la sediul de pe strada Mărăşeşti, nr. 18-20, cu intrare din strada Vicenţiu Babeş.

PLATA ON-LINE, în sistem internet banking sau prin virament bancar se face către contul unic precizat mai sus.

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Cetăţenii care doresc să achite prin internet banking contravaloarea pentru oricare dintre taxele aferente, în momentul depunerii cererii la ghişeu trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor certificat de bancă.De asemenea, trebuie să achite taxa cu cel puţin trei zile înainte, astfel încât funcţionarul de la ghişeul serviciului comunitar de permise de conducere şi înmatriculări vehicule să poată confirma pe loc efectuarea plăţii şi identitatea plătitorului.

Plata se poate face şi prin MANDAT POŞTAL, caz în care în momentul depunerii cererii la ghişeu, titularul trebuie să prezinte factura emisă de Poşta Română în original.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii:

1.CNP -ul, numele şi prenumele titularului

2.Contul IBAN al Instituţiei Prefectului, R087TREZ021502601X024452

3.Codul fiscal al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad: 3519666, precum şi denumirea instituţiei (Instituţia Prefectului - Judeţul Arad)

4.Suma achitată

5.Tipul de document pentru care s-a încasat plata

Cuantumul taxelor pentru tipurile diferite de documente eliberate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule:

Taxa pentru eliberarea certificatului de înmatriculare: 37 lei

Taxa pentru autorizaţia provizorie de circulaţie: 13 lei

Taxa pentru eliberarea permisului de conducere: 68 lei

Taxă număr preferenţial: 45 lei.

Taxă păstrare număr de înmatriculare 30 lei

Contravaloare plăcuţă cu nr. de înmatriculare tip A (una bucată): 20 lei( format dreptunghiular)

Contravaloare plăcuță cu nr. de înmatriculare tip B (una bucată) 23 lei (format patrat)

Contravaloare plăcuță cu nr. de înmatriculare tip C (una bucată) 17 lei (moto)

 
 
 
Bibliografie legislativa:
1. O.U.G. nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
3. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
4. Metodologie profesionala
5.Ordonanţa de Urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare
6.Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările 
ulterioare.
7.Ordinul M.A.I. nr. 123 din 05.08.2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu 
o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al 
deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
8.Ordinul M.A.I. nr. 268 din 08.12.2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea 
permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

19.02.2018 - 25.02.2018

Luni 19.02.2018

1100- Ședință operativă

Marți 20.02.2018

1000 - Comisia Județeană de Fond Funciar

Miercuri 21.02.2018

- activități curente 

Joi 22.02.2018

0900 - Audiențe

- activități curente

Vineri 23.02.2018

 - activități curente

Sâmbătă 24.02.2018

Duminică 25.02.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad