Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local, fiind garantul respectării legii și ordinii publice pe plan local.

În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administrației publice centrale din subordinea Guvernului și conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

Principalele atribuții ale prefectului:

·         Asigură, la nivelul județului, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;

·         Acționează, pentru realizarea în județ, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;

·         Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;

·         Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;

·         Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;

·         Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență;

·         Dispune, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație;

·         Utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități;

·         Dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;

·         Asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;

·         Dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de integrare europeană;

·         Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

·         Asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne, în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%;

·         Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și însărcinările primite de Guvern.

 

 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

12.03.2018 - 18.03.2018

Luni 19.03.2018

- activități curente

Marți 20.03.2018

- activități curente

Miercuri 21.03.2018

- Comisie tehnică pt.analizarea calității apei potabile din județ

Joi 22.03.2018

09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018

10:00 – Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 – Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 – Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

Sâmbătă 24.03.2018

10:00 - Simpozionul „Sever Frențiu’’ dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018 „Acțiuni premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918’’

Duminică 25.03.2018

05.03.2018 - 11.03.2018

 

Luni 05.03.2018

11:00- Ședință operativă

11:30 - Colegiu Prefectural

Marți 06.03.2018

13:00 - Ședință cu secretarii din primării

Miercuri 07.03.2018

- activități curente

Joi 08.03.2018

09:00 - Audiențe

Vineri 09.03.2018

11:00 - Ziua victimelor totalitarismului comunist

Sâmbătă 10.03.2018

Duminică 11.03.2018

 

26.02.2018 - 04.03.2018

Luni 26.02.2018

11:00- Ședință operativă

12:00 - Participare la ceremonia de predare a comenzii Batalionului 191 de infanterie "Colonel Radu Golescu" în unitatea militară din Cetatea Aradului

14:00 - Participare videoconferință cu tema "avertizare cod galben și cod portocaliu" sezonul rece

Marți 27.02.2018

10:00 - Vizită Consul Germaniei, ES RALF KRAUTKRAMER

11:00 - Videoconferință cu membrii CSU

14:00 - Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad

Miercuri 28.02.2018

09:00- Participare la Ziua Protecției Civile la Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Joi 01.03.2018

09:00 - Audiențe

10:00 - Ședință pregătire Centerarul Marii Uniri

10:30 - Ședință de lucru privind organizarea ceremoniei militare și religioase pentru ziua de 9 martie

11:00 - Ședință întâlnire pe tema amplasării Monumentului Marii Uniri

Vineri 02.03.2018

11:00 - Ședință de evaluare a activității Poliției de Frontieră pe anul 2017

Sâmbătă 03.03.2018

Duminică 04.03.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad