Instituția Prefectului - Județul Arad are un SITE NOU:

 http://ar.prefectura.mai.gov.ro

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE DIN CADRUL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI ARAD

alt

DATE DE CONTACT

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Arad

Adresa: Strada Mărășești nr 18-20, iar accesul se face de pe strada Vicențiu Babeș.
Telefon secretariat/informatii: 0257-214007
Fax: 0257-253013
email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Sef serviciu pasapoarte: Comisar șef de Poliţie - Marchiş Otilia Marcela

Măsuri organizatorice pentru sezonul estival 2017

În cadrul SPCEEPS Arad dispunem de trei ghișee de primiri cereri și un ghișeu de informații și eliberări pașapoarte și adeverințe.


ACCESUL LA GHIȘEELE DE PRIMIRI CERERI SE FACE ÎN BAZA BONURILOR DE ORDINE, CARE SE ELIBEREAZĂ LA GHIȘEUL DE INFORMAȚII ȘI ELIBERĂRI, ÎNTRE ORELE 0830 - 1030 PENTRU ZIUA ÎN CURS, ÎN LIMITA A 50 BONURI PE GHIȘEU.


BONURILE DE ORDINE SE ELIBEREAZĂ NUMAI PE BAZA CHITANȚEI REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA PAȘAPORTULUI


PROGRAM CU PUBLICUL:

La SPCEEPS Arad nu se fac programări pentru depunerea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor.

PROGRAM PRIMIRI CERERI PENTRU ELIBERAREA PAȘAPOARTELOR:

Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 0830-1630      

Joi: 0830-1830 
 

PROGRAM ELIBERĂRI PAȘAPOARTE ȘI ADEVERINȚE:

Luni, Marti, Miercuri, Joi: 1030 - 1300 ; 1400-1600      

Vineri: 1030-1430 


Program de audiențe:

Miercuri 13.00-15.00


VĂ INFORMĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.07.2016 TAXELE PENTRU ELIBERAREA PAȘAPOARTELOR NU SE MAI ACHITĂ ÎN NUMERAR LA UNITĂȚILE CEC BANK

DOCUMENTELE DE PLATĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE ELEMENTE: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Insituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului.

ATÂT ÎN CAZUL PAȘAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE, CÂT ȘI  A PAȘAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PLATA TAXEI DE PAȘAPORT S-A EFECTUAT PRIN MIJLOACE DE PLATĂ ONLINE, LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII, SOLICITANTUL TREBUIE SĂ PREZINTE EXTRASUL DE CONT DOVEDITOR, CERTIFICAT DE BANCĂ.

CÂND PLATA SE EFECTUEAZĂ PRIN MANDAT POȘTAL ESTE NECESARĂ PREZENTAREA CA DOCUMENT DOVEDITOR AL PLĂȚII FACTURA AFERENTĂ EMISĂ DE OFICIUL POȘTAL

ADRESELE CASERIILOR:

TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD                 - MUNICIPIUL ARAD, BULEVARDUL REVOLUȚIEI NR.77

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ARAD  - MUNICIPIUL ARAD, BULEVARDUL REVOLUȚIEI NR 75

ORAR CASIERIE:    

LUNI               10 - 11     12 - 14

MARȚI            1030 - 1230

MIERCURI     1030 - 1230

JOI                  10 - 11     12 - 14

VINERI            10 - 12

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANEI MAJORE
Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una din situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
Cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic se depune personal de către solicitant, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a căror rază de competenţă are domiciliul sau reşedinţa, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic se poate depune la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
Cererea  pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, în cazul persoanei lipsită temporar de capacitate de exerciţiu, poate fi depusă, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie la depunerea cererii.
Paşaportul simplu electronic se eliberează titularului sau reprezentatului legal, după achitarea contravalorii acestuia şi a taxelor consulare prevăzute de lege;
În situaţia în care titularul sau reprezentatul legal constată că datele înscrise în paşaport sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze cel mai apropiat serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, care este obligat să îi elibereze un nou document, fără plata sumelor prevăzute de lege.   
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANEI MAJORE
 
cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original,
cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original;
dovada achitării contravalorii paşaportului şi  a taxei consulare;
paşaportul anterior, dacã acesta existã.
 
 NOTĂ: 
-cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor; 
-la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
-termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
-termenul de valabilitate al paşaportului simplu electronic în cazul persoanelor cu vîrsta peste 12 ani este de 5 ani.
 
ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL  MINORULUI  CARE NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
 
Minorului, cetăţean român care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, i se eliberează paşaportul simplu electronic, în următoarele condiţii:
la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a parintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 
 NOTĂ: 
cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
la depunerea cererii, minorului cu vârsta de peste 12 ani i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială;
termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
termenul de valabilitate al paşaportului simplu electronic este de 3 ani in cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 12  ani, respectiv de 5 ani in cazul minorului care a împlinit vârsta de 12 ani.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORULUI  CARE NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
-certificatul de naştere al minorului, în original;
-documentele de identitate ale parinţilor sau a unuia dintre părinţi însoţite de o declaraţie notarială sau procură specială, prin care celălalt părinte îşi exprimă acordul cu privire la eliberarea paşaportului, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
-hotarârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de stabilire a autorităţii părinteşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau  prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, definitivă şi irevocabilă,  în original;
-act de deces, în cazul în care cererea se formulează de către părintele supravieţuitor, în original;
- procură specială în cazul persoanei împuternicite, în original;
- dovada achitării contravalorii paşaportului simplu electronic şi taxa consulară;
 - paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor  prevăzute la art. 171  alin. (1) din Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată care se pronunţă în condiţiile legii. 
ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL  MINORULUI  CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
 
Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, cetăţean român, care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, i se eliberează paşaportul simplu electronic, în următoarele condiţii:
la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia  i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 
 NOTĂ: 
documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială;
termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC MINORULUI CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
- cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate şi certificatul de naştere, în original; 
- declaraţiile de acord ale părinţilor, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal; (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii).   
-documentele de  identitate ale părinţilor, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal, în original;
-hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de stabilire a autorităţii părinteşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau  prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, definitivă şi irevocabilă,  în original;
- act de deces, în cazul în care declaraţia de acord privind eliberarea paşaportului se formulează de către părintele supravieţuitor, în original;
 - dovada achitării contravalorii paşaportului şi a taxei consulare;
 - paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
 
PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR
 
Paşaportul simplu temporar se elibereazã cetãţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu se aflã în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a cãlãtori în strãinãtate, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, în urmãtoarele  situaţii:
1) pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
2) în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreşte se aflã în conflict;
3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţã în strãinãtate;
5) când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol şi nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte;
6) pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANEI  MAJORE
 
cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original
cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original;
dovada achitării contravalorii paşaportului temporar, taxei consulare şi tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar;
paşaportul anterior, dacã acesta existã.
 
NOTĂ: 
cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.
 
ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC/SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE SOLICITĂ STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:
 
    a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
    b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
    c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
    d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
    e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.
Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat.
În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, respectiv a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC/SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE SOLICITĂ STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE
paşaportul anterior,  dacă acesta există;
dovada achitării taxei pentru eliberarea paşaportului şi a taxelor consulare;
certificate de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie în cazul persoanelor căsătorite, sentinţă divorţ, dacă este cazul), în original;
documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
     1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
     2. a dobândit un drept de şedere, pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
     3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
     4. a dobândit cetăţenia statului respectiv;
     5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
     6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau  în Confederaţia Elveţiană;
Două fotografii color identice, având dimensiunile de 3,5/4,5, relizate pe un fond neutru, numai în cazul cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vărsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu.
-În cazul în care există diferenţe referitoare la numele şi prenumele înscrise în documentele de stare civilă şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu temporar, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare, pe actul de stare civilă.
-Persoanele care îşi stabilesc pentru prima dată domiciliul în străinătate, au obligaţia de a preda cartea de identitate, buletinul de identitate sau cartea de identitate provizorie;
-La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială;        
 
ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ŞI A PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE FACE NUMAI:
 
Personal, titularului, sau unei persoane majore împuternicite prin procură autentică,  cu obligativitatea prezentării cărţii de identitate, buletinului de identitate sau a cărţii de identitate provizorii, aflate în termen de valabilitate, în original. 
În cazul minorilor sub 14 ani, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar poate fi ridicat de către unul dintre părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, părintele care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, de reprezentantului legal, sau de către o persoană majoră împuternicită prin procură autentică cu obligativitatea prezentării  certificatului de naştere al minorului şi a actului de identitate al persoanei care ridică paşaportul.
 
ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORULUI  CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
 
Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, cetăţean român, care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, i se eliberează paşaportul simplu temporar, în următoarele condiţii:
la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia  i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 
 NOTĂ: 
documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.
Emiterea paşaportului simplu temporar pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor  prevăzute la art. 171  alin. (1) din Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată care se pronunţă în condiţiile legii. 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORULUI CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
 
cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate şi certificatul de naştere, în original; 
declaraţiile de acord ale părinţilor, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal; (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii).   
documentele de  identitate ale părinţilor, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal, în original;
hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de stabilire a autorităţii părinteşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau  prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, definitivă şi irevocabilă,  în original;
act de deces, în cazul în care declaraţia de acord privind eliberarea paşaportului se formulează de către părintele supravieţuitor, în original;
dovada achitării contravalorii paşaportului şi a taxei consulare;
paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
 
ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR  ÎN CAZUL MINORULUI  CARE NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
 
Minorului, cetăţean român care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, i se eliberează paşaportul simplu temporar, în următoarele condiţii:
la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a parintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 NOTĂ: 
cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
Emiterea paşaportului simplu temporar pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor  prevăzute la art. 171  alin. (1) din Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată care se pronunţă în condiţiile legii. 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORULUI  CARE NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
 
certificatul de naştere al minorului, în original;
documentele de identitate ale parinţilor sau a unuia dintre părinţi însoţit de o declaraţie notarială sau procură specială, prin care celălalt părinte îşi exprimă acordul cu privire la eliberarea paşaportului, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau, dupã caz, a reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
hotarârea judecatorească de încredinţare a minorului sau de stabilire a autorităţii părinteşti rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, sau  prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, definitivă şi irevocabilă,  în original;
act de deces, în cazul în care cererea se formulează de către părintele supravieţuitor, în original;
procură specială în cazul persoanei împuternicite, în original;
dovada achitării contravalorii paşaportului simplu electronic şi taxa consulară;
paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
două fotografii color identice ale minorului având dimensiunile 3,5/4,5, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 
 
TAXA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR 
 
DENUMIRE: INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ARAD
CONT IBAN: RO07TREZ021502602X024453 
COD FISCAL: 3519666
 
 • SE POATE ACHITA :
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI,
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE INSTITUȚIILOR PREFECTULUI
  • MANDAT POȘTAL
  • INTERNET BANKING  
  • VIRAMENT BANCAR                            

                                                                     

CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI: 96 LEI
 
 
TAXA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC CU VALABILITATEA DE 3 ANI PENTRU PERSOANELE  CU VÂRSTA SUB 12 ANI
 
DENUMIRE: INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ARAD
CONT IBAN: RO07TREZ021502602X024453 
COD FISCAL: 3519666
 
 • SE POATE ACHITA :
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI,
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE INSTITUȚIILOR PREFECTULUI
  • MANDAT POȘTAL
  • INTERNET BANKING  
  • VIRAMENT BANCAR                            
 
CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI: 234 LEI
 
 
TAXA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC CU VALABILITATEA DE 5 ANI PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTA PESTE 12 ANI
 
DENUMIRE: INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ARAD
CONT IBAN: RO07TREZ021502602X024453 
COD FISCAL: 3519666
 
 • SE POATE ACHITA :
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI,
  • ÎN NUMERAR LA CASERIILE INSTITUȚIILOR PREFECTULUI
  • MANDAT POȘTAL
  • INTERNET BANKING  
  • VIRAMENT BANCAR     
 
CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI: 258 LEI
 
PIERDEREA, DISTRUGEREA ŞI FURTUL DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE
Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport.
Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.
În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, titularul are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte.
Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau părinţilor, reprezentanţilor legali sau, după caz, însoţitorilor, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.
Documentele de călătorie găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau autorităţii emitente sau celei mai apropiate unităţi de poliţie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente.
Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi dacă titularilor nu li s-au eliberat documente noi în locul acestora, în condiţiile prezentei legi.
Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente după eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea scrisă a titularului."
Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile mai su menţionate.
În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, sau, după caz, părinţii ori reprezentanţii legali ai minorilor  găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă.
Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular, după ce a declarat evenimentul în condiţiile menţionate mai sus, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.
Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentanţii legali ai minorilor au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.

NOTA

Va aducem la cunostinta urmatoarele:

-Cetatenilor romani care solicita eliberarea unui pasaport simplu temporar sau simplu electronic, dar nu au codul numeric personal inscris in actele prezentate, nu li se poate prelua si inregistra cererea decat dupa ce vor face demersurile necesare atribuirii codului numeric personal.
-In vederea atribuirii codului numeric personal cetatenii romani care se afla in situatia mai sus mentionata, se vor adresa structurii de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, indiferent de locul nasterii sau al ultimului domiciliu din tara.

-Precizăm faptul că cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliului.

-Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul documentului. 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

16.04.2018 - 22.04.2018

Luni 16.04.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 17.04.2018
12:00 - Ședință cu reprezentanții CFR și  primăriile Săvârșin,Petriș

Miercuri 18.04.2018
- activități curente

Joi 19.04.2018
11:00 - Participare la Adunarea Generală a cadrelor militare în rezervă și în retragere

Vineri 20.04.2018
10:00 - Participare la Congresul Internațional de istorie a presei-Sala Ferdinand

Sâmbătă 21.04.2018

 

Duminică 22.04.2018

02.04.2018 - 08.04.2018

 

Luni 02.04.2018
10:00 - Participare la Deschiderea Anului de Pregătire 2018-2019 la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

11:00 - Ședință operativă

11:30 - Ședința Colegiului Prefectural-UAV

Marți 03.04.2018
12:00 - Ziua Jandarmeriei

Miercuri 04.04.2018
11:30 - Ședință de lucru privind organizarea evenimentelor care marcheaza Anul Centenarului

Joi 05.04.2018
- activități curente

Vineri 06.04.2018
- activități curente

Sâmbătă 07.04.2018

Duminică 08.04.2018

26.03.2018 - 01.04.2018

Luni 26.03.2018

11:00 - Ședință operativă

Marți 27.03.2018
- activități curente

Miercuri 28.03.2018
10:00 - Ședință comitet tehnic pt.analiza calității apei din județ

11:00 - Conferință cu tema-„Elevul consumator vulnerabil’’-Colegiul Național Moise Nicoară

11:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Ștefan Bratosin – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

12:00 - Ședință cu primarii din județ-extinderea magistralei de gaz

Joi 29.03.2018
09:00 - Audiențe

10:00 - Comisie mixtă de rechiziții a județului

14:00 - Participare la raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul filialei Arad al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania în anul 2017

Vineri 30.03.2018
10:00 - Ziua NATO-Sala Rotondă a Instituției Prefectului-Județul Arad

12:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Teodor-Viorel Meleșcanu – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

 

Sâmbătă 31.03.2018
Duminică 01.04.2018

19.03.2018 - 25.03.2018

Luni 19.03.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 20.03.2018
- activități curente

Miercuri 21.03.2018
- activități curente

Joi 22.03.2018
09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018
10:00 - Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 - Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 - Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

 

Sâmbătă 24.03.2018
Duminică 25.03.2018

 

12.03.2018 - 18.03.2018

Luni 19.03.2018

- activități curente

Marți 20.03.2018

- activități curente

Miercuri 21.03.2018

- Comisie tehnică pt.analizarea calității apei potabile din județ

Joi 22.03.2018

09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018

10:00 – Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 – Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 – Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

Sâmbătă 24.03.2018

10:00 - Simpozionul „Sever Frențiu’’ dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018 „Acțiuni premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918’’

Duminică 25.03.2018

05.03.2018 - 11.03.2018

 

Luni 05.03.2018

11:00- Ședință operativă

11:30 - Colegiu Prefectural

Marți 06.03.2018

13:00 - Ședință cu secretarii din primării

Miercuri 07.03.2018

- activități curente

Joi 08.03.2018

09:00 - Audiențe

Vineri 09.03.2018

11:00 - Ziua victimelor totalitarismului comunist

Sâmbătă 10.03.2018

Duminică 11.03.2018

 

26.02.2018 - 04.03.2018

Luni 26.02.2018

11:00- Ședință operativă

12:00 - Participare la ceremonia de predare a comenzii Batalionului 191 de infanterie "Colonel Radu Golescu" în unitatea militară din Cetatea Aradului

14:00 - Participare videoconferință cu tema "avertizare cod galben și cod portocaliu" sezonul rece

Marți 27.02.2018

10:00 - Vizită Consul Germaniei, ES RALF KRAUTKRAMER

11:00 - Videoconferință cu membrii CSU

14:00 - Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad

Miercuri 28.02.2018

09:00- Participare la Ziua Protecției Civile la Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Joi 01.03.2018

09:00 - Audiențe

10:00 - Ședință pregătire Centerarul Marii Uniri

10:30 - Ședință de lucru privind organizarea ceremoniei militare și religioase pentru ziua de 9 martie

11:00 - Ședință întâlnire pe tema amplasării Monumentului Marii Uniri

Vineri 02.03.2018

11:00 - Ședință de evaluare a activității Poliției de Frontieră pe anul 2017

Sâmbătă 03.03.2018

Duminică 04.03.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad