BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR.2 ARAD
 
 
HOTĂRÂRI          PROCESE VERBALE          COMUNICATE DE PRESĂ     CONTACT

Legislaţie :

Alte acte legislative cu privire la alegerile locale parțiale

din data de 11 iunie 2017 

A N U N Ț 

     Preşedinţii, locţiitorii, membrii, operatorii de calculator din cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din Municipiul Arad, sunt rugaţi să se prezinte pentru plata indemnizaţiei de participare la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, neridicată în luna decembrie 2016 - ianuarie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75,

în perioda 22 – 23 februarie 2017, între orele 1200 - 1630 

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad